Hrana za preživare

Potpune smeše:

Profitabilna proizvodnja govedine, mleka, i ovaca u mnogome zavisi od svesti proizvođača da su za zdravlje buraga ili njegovu funkcionalnost ključni programu ishrane. Usavršavanje znanja zasnivamo na saradnji sa stočarima širom sveta, kao i na saradnji sa vodećim akademskim institucijama.

PRE-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi Prihranjivanje teladi PRE CALFY-jem počinje sa 7 — 10 dana starosti, i koristi se sve dok tele ne konzumira dnevno 0,8 — 1,2 kg dnevno. Nakon toga, obično u uzrastu od 55-60 dana, se može preći na jednostavniji koncentrat (Start Calfy).

START-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi od 7 dana pre zalučenja do 150kg. Proizvod START CALFY u savremenom konceptu odgoja teladi se koristi nakon smeše PRE-CALFY, od 7 dana pre zalučenja do l50kg. Ukupna količina po teletu je l00kg, a ishrana je po volji. Proizvod je namenjen za lako zalučenje teladi i popravku proizvodnih rezultata.

MILDY

Zamena za mleko za telad NAČIN PRIMENE Pripremiti mešavinu Mildy-ja i vode u čistoj posudi. 2/3 potrebne količine vode treba zagrejati na minimum 55° C. Staviti potrebnu količinu Mildy-ja u vruću vodu i dobro izmešati da se izbegne stvaranje grudvica. Dodati 1/3 hladne vode ovoj mešavini, dobro promešati i odmah dati teletu. Doziranje - 125 g Mildy-ja na litar vode Teletu davati koncentrat, a kasnije i seno dobrog kvaliteta. Teletu davati vodu dobrog kvaliteta po volji. Higijenski uslovi gajenja i ishrane su veoma važni ako želite da odgajite zdravu telad.

PS ZA KRAVE MUZARE – KM 15

Potpuna smeša za ishranu krava mlečnosti do 20 litara. Njenom primenom postiže se ekonomična proizvodnja mleka. NAČIN PRIMENE 300-350 g po litri mleka u kombinaciji sa kabastim hranivima (silaža kukuruza i seno).

PS ZA KRAVE MUZARE – KM 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti Njenom primenom postiže se ekonomična proizvodnja mleka.

PS ZA TOV JUNADI PREKO 250KG

Potpuna smeša za junad za visok dnevni prirast i odličnu konverziju Potpune krmne smeše sa odgovarajućim sadržajem proteina i adekvatnom koncentracijom energije za junad u tovu

LAKTO FOOD 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u prvoj polovini laktacije Odlikuje se visokim sadržajem ugljenih hidrata, pa samim tim i visokom koncentracijom energije. Smeša bogata u lako usvojivim mineralima. Dopriniosi prevenciji deficita energije i minerala. Omogućava proizvodnju mleka od 23 L/dan i više u prvih 150 dana laktacije. Obezbeduje sadržaj mlečne masti i preko 3,90% u uslovima konzumiranja obroka optimalnog sastava. Poboljšava plodnost (intenzivnije traženje bika, manji utrošak semena, veći procenat steonosti)

LAKTO FOOD 20

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u ranoj laktaciji Visok sadržaj ugljenih hidrata i shodno tome visoka koncentracija energije. Visoka koncentracija lako usvojivih minerala. Povećava količinu mleka — izuzetni rezultati u prvih 100 dana laktacije Obezbeduje visok sadržaj proteina i masti u mleku Poboljšava plodnost Štiti od pojave deficita energije i minerala

PS DRY START

Potpuna smeša za ishranu krava u fazi zasušenja do 20 dana pred teljenje PS Dry Start koristi se i u ishrani visokosteonih junica u istom periodu steonosti

PS ANTIKET

Potpuna smeša sa dodatkom preparata za prevenciju ketoze Ova smeša namenjena je ishrani krava u zasušenju 20 dana pre teljenja i 20-30 dana posle teljenja. Daje se u količini os 3 kg pre teljenja, a posle teljenja po proizvodnji.

PS ZA JAGNJAD 15-30KG - J 16

Granulirana potpuna smeša za tov jagnjadi Sadrži 16% sirovih proteina i nivoe vitamina i minerala koji garantuju dobar zdravstveni status jagnjadi. Sadrži zrnasta hraniva, proizvode industrije ulja, mlinske proizvode od žita, vitaminska i mineralna hraniva, kao i adsorbent mikotoksina Minazel Plus

LAKTO FOOD 20

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u ranoj laktaciji Visok sadržaj ugljenih hidrata i shodno tome visoka koncentracija energije. Visoka koncentracija lako usvojivih minerala. Povećava količinu mleka — izuzetni rezultati u prvih 100 dana laktacije Obezbeduje visok sadržaj proteina i masti u mleku Poboljšava plodnost Štiti od pojave deficita energije i minerala

Super koncentrati:

CALFNECTAR

Superkoncentrat za ishranu teladi Superkoncentrat za ishranu teladi do 250kg, sa dodatkom materija za sprečavanje Coli infekcije. Koncentrovana smeša se pravi dodavanjem samo žitarica i 35% Calfnectar-a.

MELLY

Dopunska smeša za krave muzare NAČIN PRIMENE 25% u smeši 250-350 kg 15-25% u smeši nakon 350 kg

CALFNECTAR

Superkoncentrat za ishranu teladi Superkoncentrat za ishranu teladi do 250kg, sa dodatkom materija za sprečavanje Coli infekcije. Koncentrovana smeša se pravi dodavanjem samo žitarica i 35% Calfnectar-a.

Premiksi:

CALFAROM

Premiks 5% za ishranu teladi do 250kg. Vitaminsko mineralni dodatak sa dodatkom imunostimulišućih materija

LACTAROM

Vitaminsko mineralna predsmeša za muzne krave NAČIN PRIMENE 10g premiksa dnevno po 1 litru mleka

DRY 300

Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave sa dodatkom Niacina (B3) I HELATA NAČIN PRIMENE 300 g dnevno u obroku za zasušene krave

BEEFAROM

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tov junadi