Hrana za svinje

Proizvodnjom hrane za životinje i dodataka hrani nosimo veliku odgovornost, jer osim na dobrobit životinja i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, ona direktno utiče i na kvalitet ishrane ljudi. Zato je naše opredeljenje da plasiramo isključivo proizvode vrhunskog kvaliteta. ZDRAVE ŽIVOTINJE. ZDRAVI LJUDI. ZDRAVA PLANETA.

Potpune smeše:

PS ZA PRASAD - PROFISTART

Potpuna smeša za zalučivanje prasadi Profistart je potpuna smeša za zalučivanje prasadi. Formulacija je bazirana na konceptu ishrane prasadi po volji. Namenjena je ishrani prasadi do 20. dana po zalučenju. Smeša je granuliranog oblika. Dostupna pakovanja: 10kg i 20kg.

PS PROFI GROVER

Potpuna smeša za ishranu prasadi od 25. dana po zalučenju do 30 kg PROFI GROVER je namenjen brzom prirastu od 15-30 kg i dobroj pripremi za dalnji tov. Sadrži visok nivo aminokiselina, odabranih žitarica i lako svarljiv izvor proteina.

PS ZA TOV SVINJA ST1

Potpuna smeša za tov svinja (25–60kg) Za visok dnevni prirast uz dobru konverziju hrane

PS ZA TOV SVINJA ST2

Potpuna smeša za tov svinja (60–105 kg) Za visok dnevni prirast uz dobru konverziju hrane

PS ZA SUPRASNE KRMAČE SK

Potpuna smeša za suprasne krmače Za dobru plodnost i veliki broj odgajene prasadi

PS ZA DOJNE KRMAČE KD

Potpuna smeša za dojne krmače Za dobru plodnost i veliki broj odgajene prasadi

IMUNINO

Predstarter za prasad Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

Super koncentrati:

PAN MAMI D

Dopunska smeša za dojne krmače

PAN MAMI S

Dopunska smeša za suprasne krmače

PAN CO. GROVER

25% u smeši od 3. nedelje nakon zalučenja do početka tova

PAN CO. PROFI GROVER

Super za prasad od 15 kg do 25 kg

IMUNO BABY

SUPER START - superkoncentrat za starter fazu Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

IMUNO PIG

SUPER GROW - sueperkoncentrat za grover fazu Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

IMUNO FOOD

SUPER TOV - sueperkoncentrat za fazu tova Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

IMUNO FERT

SUPER MAMI - superkoncentrat za suprasne krmače Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

Premiksi:

INDY DESETKA

10% u smeši za prasad od 7 dana

INDY STARTER 4%

4% u smeši od zalučenja do 15kg

PAN GROVER 3,5%

3.5% u smeši 15 - 30 kg

INDY PREMIUM TOV 3%

3% u smeši za tov svinja

PAN TOV SVINJA 2.5%

Premiks za tov svinja 2.5% u smeši za tov svinja

INDY SUPRASNE KRMAČE 3%

3% u smeši za suprasne krmače

INDY DOJNE KRMAČE 3.5%

3.5% u smeši za dojne krmače

PAN MAMI 2.5%

2.5% u smeši za krmače

IMUNO GROVER 4%

Premiks za prasad Preventiva – sprečavanjem zdravstvenih problema respiratornog i digestivnog trakta životinji dajemo priliku da ispuni sav svoj proizvodni potencijal. Imuno proizvodi: povećavaju proizvodne performanse kao što su prirast i dnevni unos hrane umanjuju konverziju i time povećavajući ekonomski efekat odgoja životinje

IMUNO TOV PREMIUM 3%

Premiks za tov svinja Preventiva – sprečavanjem zdravstvenih problema respiratornog i digestivnog trakta životinji dajemo priliku da ispuni sav svoj proizvodni potencijal. Imuno proizvodi: povećavaju proizvodne performanse kao što su prirast i dnevni unos hrane umanjuju konverziju i time povećavajući ekonomski efekat odgoja životinje

INDY TOV SVINJA 3%

Premiks za tov svinja za prirast iznad 850 g/dan 3% u smeši za tov svinja