Poljoprivredna apoteka

U našoj poljoprivrednoj apoteci uvek možete naći:

– semena cveća i oprema za cveće – više

– razne vrste sadnica – više

– hrana za kućne ljubimce – više

– zaštita bilja – više

-semena povrća – više

-veštačka đubriva – više