Metalni program

Iz metalnog programa izdvojili bismo sledeće:

Armaturne mreže i binor

Betonsko gvožđe:

 • Rebrasto betonsko gvožđe
 • Glatko betonsko gvožđe

Ekseri:

 • Građevinski
 • Čelični
 • Aluminijumski

Pletiva:

 • Pocinkovana pletena žica
 • Plastificirana pletena žica

Žice:

 • Paljena žica
 • Ravna-pocinkovana žica

Šaht poklopci

Šavne cevi i profili

 • Kvadratne šavne cevi
 • Pravougaone šavne cevi
 • Okrugle šavne cevi
 • ZP profili
 • Toplovaljane bešavne cevi

Profili i nosači