Ostala veštačka đubriva

HIP AZOTARA PANČEVO

Karakteristike: Visok sadržaj lakopristupačnog azota u skoro identičnom amonijačno-nitratnom obliku omogućava brzo snabdevanje (i ishranu) biljaka ovim osnovnim makroelementom.

KAN je fiziološki neutralno đubrivo. Može se mešati sa svim fosfornim i kalijumovim đubrivima. Naročito povoljno deluje na sadržaj belančevina u žitaricama, čime povećava njihovu hranivu vrednost.

Karakteristike: U predloženim količinama i predloženom načinu primene ne mogu se ispoljiti nepovoljna dejstva na tretirane biljke. Međutim,višegodišnja primena ovog, fiziološki kiselog đubriva na zemljištima kisele reakcije i slabe pufernosti, može prouzrokovati smanjenje pH vrednosti zemljišta (preporučujemo da se na svakih 100 kg SAN-a dodaje oko 60 kg CaCO3 ).

RUSKA MINERALNA ĐUBRIVA

Proizvođač OAO “MINUDOBRENIYA” Rossosh, Ruska Federacija

  • N 16±0,5%
  • P₂0₅ 16±0,5%
  • K₂0 16±0,5%

Proizvođač OAO “MINUDOBRENIYA” Rossosh, Ruska Federacija

  • N ±0,6%

ELIXIR ZORKA ŠABAC

Karakteristike: Neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente: azot, fosfor, kalijum i sumpor

L.A.T. AUSTRIJSKA ĐUBRIVA

Karakteristike: L.A.T NAC je pogodan za sve tipove zemljišta i sve kulture sa visokim potrebama za azotom. Pogodan za zemljišta sa niskim, ali i sa visokim ph vrednostima.